Żukowski, Arkadiusz, i Marcin Chełminiak. 2021. „Détente między Zachodem a Wschodem. Konferencja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie Z Perspektywy Polski: Détente Between the West and the East. The Conference on Security and Cooperation in Europe from the Polish Perspective”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (2):237-50. https://doi.org/10.31648/pw.6878.