Pełczyński, Grzegorz, i Adam Pomieciński. 2021. „Armeńscy Jezydzi. Proces Akulturacji a Specyfika Diaspory: Armenian Yezidis. The Acculturation Process and the Specificity of the Diaspora”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (2):263-76. https://doi.org/10.31648/pw.6880.