Graczykowska, Tamara. 2021. „Obraz Radzieckiego Sportu W Moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” W ujęciu Ideologicznym I językowym (1927-1938): Soviet Sport in the Moscow Newspaper «Trybuna Radziecka» – Ideology and Language (1927-1938)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (2):351-63. https://doi.org/10.31648/pw.6886.