Jurkowski, Roman. 2023. „„Dziennik Poznański” I «Kurier Poznański» Wobec Kwestii Polskiej Granicy Wschodniej W Czasie Rokowań Preliminaryjnych W Rydze (21 września – 12 Października 1920 r.)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 14 (1):149-60. https://doi.org/10.31648/pw.9028.