Doroszczyk, J. (2018) „Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), s. 11–24. doi: 10.31648/pw.2996.