Nowak, G. (2018) „O rizomie i cechach rizomatycznych na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina «Взятие Измаила»”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), s. 337–346. doi: 10.31648/pw.3256.