Matveichyk, D. (2019) „Rozwój biografistyki i regionalistyki powstania styczniowego na Białorusi w historiografii polskiej okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), s. 89–101. doi: 10.31648/pw.4505.