Smirnova, I. (2020) „Metropolitan Philaret (Drozdov) and Russian Сhurch Policy in the Holy Land in the 1850s–1860s”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), s. 25–33. doi: 10.31648/pw.5459.