Olechowski, P. (2019) „Początki działalności Konsulatu Generalnego RP w Kijowie po II wojnie światowej (1947−1949): The Beginnings of Diplomatic Operation of Consulate General of the Republic of Poland in Kyiv after the Second World War (1947–1949)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), s. 179–192. doi: 10.31648/pw.5472.