Gabryś-Sławińska, M. (2020) „Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja lutowa na łamach «Tygodnika Ilustrowanego” w 1917 roku: Taming “mortal danger”: The February Revolution on the pages of “Illustrated Weekly» in 1917”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), s. 123–134. doi: 10.31648/pw.5975.