Szmyt, A. (2021) „Struktura szkolnictwa w imperium rosyjskim na początku XIX wieku. Zarys problemu: The structure of education in the Russian Empire at the beginning of the 19th century – outline of the issue”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 21–33. doi: 10.31648/pw.6456.