Jurkowski, R. (2021) „Udział polskich ziemian z Mińszczyzny w pracach rady nadzwyczajnej do spraw związanych z potrzebami gospodarki rolnej w Rosji w latach 1902-1903: Participation of Polish landowners from Minsk guberniya in the work of the Extraordi-nary Council for matters connected with the needs of agriculture in Russia, in 1902-1903”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 43–62. doi: 10.31648/pw.6460.