Ivanov, A. (2021) „Sprawy honorowe z udziałem polskich deputowanych do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego w 1906 i 1913 roku (na materiale prasy rosyjskiej): Affairs of honour with participation of polish deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian press)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 63–72. doi: 10.31648/pw.6461.