Pietnoczka, P. (2021) „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo w programach wyborczych partii politycznych podczas kampanii parlamentarnej 2019 r. w Ukrainie: Foreign and security policy in the election programs of political parties during the 2019 parliamentary campaign in Ukraine”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 125–136. doi: 10.31648/pw.6465.