Staśkiewicz, U. (2021) „Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji: Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 137–152. doi: 10.31648/pw.6466.