Rosik, P. i Wiśniewski, R. (2021) „Ruch graniczny z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej: Border traffic from Poland to the Kaliningrad region in the context of other sections of the external border of the European Union”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 195–208. doi: 10.31648/pw.6470.