Hurska-Kowalczyk, L. (2021) „Główne podejścia teoretyczne do analizy «kolorowych rewolucji» na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 225–234. doi: 10.31648/pw.6473.