Witczak, K. T. (2021) „Ugrofinizmy w języku staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 237–250. doi: 10.31648/pw.6474.