Głuszkowski, M. (2021) „Problemy wspierania międzypokoleniowej transmisji języka mniejszości w społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających w Polsce: Institutional support of intergenerational transmission of minority language (on the example of Russian Old Believers in Poland)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 251–268. doi: 10.31648/pw.6475.