Starzyńska-Kościuszko, E. (2021) „Bronisław Ferdynand Trentowski vs. panslawizm rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski vs. Russian Pan-Slavism”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 319–330. doi: 10.31648/pw.6478.