Jakubowska-Krawczyk, K. i Romaniuk, S. (2021) „Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa): Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 343–356. doi: 10.31648/pw.6480.