Kaminskaya, T. (2021) „Media discourse of national identity: Russia and Germany: Медиадискурс национальной идентичности: Россия и Германия”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 357–358. doi: 10.31648/pw.6481.