Doliwa, U. (2021) „Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego: The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), s. 399–413. doi: 10.31648/pw.6484.