Lis-Wielgosz, I. (2020) „magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących: Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 31–46. doi: 10.31648/pw.6487.