Leszczak, O. (2020) „Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 47–61. doi: 10.31648/pw.6488.