Sładkiewicz, Żanna (2020) „Linguistic image of an opposition journalist in the pragmatic perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 155–165. doi: 10.31648/pw.6498.