Karwacka, M. (2020) „Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich: Image of Russia in literary blogs of Russian writers”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 205–216. doi: 10.31648/pw.6503.