Zając, M. (2020) „Wizerunek wschodnioeuropejskiego Żyda w literaturze i kulturze. Paradoksy i sprzeczności: The cultural self-image of the East European Jew. Paradoxes and contradictions”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 239–249. doi: 10.31648/pw.6507.