Rybarczyk-Dyjewska, J. (2020) „Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu: The image of the Siberian healer in the light of critical discourse analysis”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 373–384. doi: 10.31648/pw.6516.