Noińska, M. (2020) „Oficjalna strona internetowa jako narzędzie kreowania wizerunku głowy państwa w Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii: The official website as a tool for creating the image of the head of state in Poland, Russia and the United Kingdom”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), s. 419–431. doi: 10.31648/pw.6520.