Jagusiak, B. (2021) „Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku: Historical records of the Polish-Russian war 1919-1920 in the collection of the Józef Piłsudski Institute in New York”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 11–28. doi: 10.31648/pw.6859.