Łach, W. (2021) „Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy. Próby rozstrzygnięcia konfliktu przez ligę narodów : General Żeligowski’s warfare against Lithuania. Attempts to resolve the conflict by the League of Nations”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 75–90. doi: 10.31648/pw.6863.