Klempert, M. (2021) „Ordynacja lachowicka hrabiów Kossakowskich: History of the Lachowicze estate and the Lachowicze entail”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 109–120. doi: 10.31648/pw.6867.