Żukowski, A. i Chełminiak, M. (2021) „Détente między Zachodem a Wschodem. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z perspektywy Polski: Détente between the West and the East. The Conference on Security and Cooperation in Europe from the Polish perspective”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 237–250. doi: 10.31648/pw.6878.