Pełczyński, G. i Pomieciński, A. (2021) „Armeńscy Jezydzi. Proces akulturacji a specyfika diaspory: Armenian Yezidis. The acculturation process and the specificity of the diaspora”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 263–276. doi: 10.31648/pw.6880.