Gorliński-Kucik, P. (2021) „Parnicki a Rosja. Rekonesans: Parnicki and Russia. Reconnaissance”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 325–338. doi: 10.31648/pw.6884.