Graczykowska, T. (2021) „Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper «Trybuna Radziecka» – ideology and language (1927-1938)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 351–363. doi: 10.31648/pw.6886.