Mędelska, J. (2021) „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej w języku pierwszego polskiego przekładu poematu «Metai” Kristijonasa Donelaitisa: The legacy of the former Republic of Poland in the language of the first Polish translation of Kristijonas Donelaitis’ poem “Metai»”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), s. 383–400. doi: 10.31648/pw.6888.