Snapkouski, Y. (2023) „Aleksander Łappa (1802-1869) – ostatni marszałek szlachty guberni mińskiej z wyboru. Część I: Rodowód i działalność powiatowa (1823-1859)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), s. 9–22. doi: 10.31648/pw.9018.