Jurkowski, R. (2023) „„Dziennik Poznański” i «Kurier Poznański» wobec kwestii polskiej granicy wschodniej w czasie rokowań preliminaryjnych w Rydze (21 września – 12 października 1920 r.)”, Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), s. 149–160. doi: 10.31648/pw.9028.