[1]
D. Matveichyk, „Rozwój biografistyki i regionalistyki powstania styczniowego na Białorusi w historiografii polskiej okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period”, pw, t. 10, nr 1, s. 89–101, cze. 2019.