[1]
R. Jurkowski, „Udział polskich ziemian z Mińszczyzny w pracach rady nadzwyczajnej do spraw związanych z potrzebami gospodarki rolnej w Rosji w latach 1902-1903: Participation of Polish landowners from Minsk guberniya in the work of the Extraordi-nary Council for matters connected with the needs of agriculture in Russia, in 1902-1903”, pw, t. 12, nr 1, s. 43–62, wrz. 2021.