[1]
A. Ivanov, „Sprawy honorowe z udziałem polskich deputowanych do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego w 1906 i 1913 roku (na materiale prasy rosyjskiej): Affairs of honour with participation of polish deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian press)”, pw, t. 12, nr 1, s. 63–72, wrz. 2021.