[1]
U. Staśkiewicz, „Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji: Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia”, pw, t. 12, nr 1, s. 137–152, wrz. 2021.