[1]
L. Hurska-Kowalczyk, „Główne podejścia teoretyczne do analizy «kolorowych rewolucji» na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space”, pw, t. 12, nr 1, s. 225–234, wrz. 2021.