[1]
K. T. Witczak, „Ugrofinizmy w języku staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian”, pw, t. 12, nr 1, s. 237–250, wrz. 2021.