[1]
M. Głuszkowski, „Problemy wspierania międzypokoleniowej transmisji języka mniejszości w społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających w Polsce: Institutional support of intergenerational transmission of minority language (on the example of Russian Old Believers in Poland)”, pw, t. 12, nr 1, s. 251–268, wrz. 2021.