[1]
K. Jakubowska-Krawczyk i S. Romaniuk, „Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa): Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)”, pw, t. 12, nr 1, s. 343–356, wrz. 2021.