[1]
U. Doliwa, „Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego: The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process”, pw, t. 12, nr 1, s. 399–413, cze. 2021.