[1]
I. Lis-Wielgosz, „magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących: Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers”, pw, t. 11, nr 2, s. 31–46, grudz. 2020.